FØRSTE KAPITEL

Gensyn med Cardby

Da jeg var dreng, var nogen af de første "voksen-bøger", jeg læste, Cardby-bøgerne - ja faktisk  "læste" jeg dem vel allerede i en alder af ca. 2-3 år!   (Se hér for en forklaring på dét:-)   Nå, reelt har det vel været fra jeg var en 10-11 år, at jeg rigtigt læste dem; min far havde (og har stadig) det meste af serien, der var udgivet på dansk.

Under et besøg hos mine forældre sidst i 2003 faldt jeg over bøgerne igen på en reol i kæl-deren og syntes, at det kunne være morsomt at prøve at læse dem igen, i hvert fald nogen af dem. (Jeg læste en 5-7 stykker i løbet ad 2004, hvorefter jeg skrev første version af disse sider om bøgerne. Her i slutningen af 2007 har jeg taget Cardby op igen og snupper nok et par stykker til - incl. foreløbigt mindst én på engelsk!)

Når man sådan 30+ år senere læser sådan nogle bøger igen, er det selvfølgelig med helt andre øjne, og jeg må afgjort gi' en anden læser ret i, at der klart er tale om trivial-litteratur. Men dét mener jeg nu ikke, man skal foragte(!) For udover at jeg nok ikke kunne finde på at ta' netop disse reelt antikvariske eksemplarer med sådan et sted hen, synes jeg, det er glimrende strand- o.lign. - læsning. Og helt forfærdelige er bøgerne vel ikke: en tredje læser konstaterer, at f.eks. "Norman Conquest bøgerne er ringere end Cardby-bøgerne":-) Og en fjerde læser anbefalede ligefrem bøgerne på debat- siden på digte.dk; det var i hvert fald sådan, jeg læste debatindlægget (der imidlertid efter en reorganisering af dét site medio 2004 nu vist er blevet slettet).

Eksemplarerne af bøgerne, jeg oprindeligt læste, er - fandt jeg senere ud af (se Udgivelser) - den anden udgave i Danmark. Bøgerne er udgivet på Steen Hasselbalchs Forlag og er for de første 10 binds vedkommende trykt i 1950 - og i øvrigt solgt til den voldsomme pris af 4,00 kr, i hvad der svarer til vore dages paperback, kaldet 'hefte' déngang. Der var nu allerede i bøgerne fra 1950 et hint til, at der måtte foreligge en tidligere udgave, idet der i bøgerne står:
Cardby-bøgerne er hermed trykt i 202.000 eksemplarer

Inden jeg startede "efterforskningen" mht. Cardby-bøgerne (og dertil hørende gen- læsning af selvsamme bøger:-) kendte jeg kun 18 titler udgivet på dansk; de sidste 8 på min fars reol er trykt i 1955.

Udover nævnte hint om en tidligere udgivelse fandt jeg, bla. ved en søgning på Google, ret hurtigt ud af, at bøgerne er skrevet en del tidligere: ja faktisk allerede mellem 1932 og 1945. Og dét passede også bedre med mange tidsbilleder, man fornemmer, når man læser dem.

Og netop dét er noget af det, jeg finder morsomt ved at læse disse bøger: Jeg opfatter i høj grad også bøgerne som "historiske dokumenter", hvoraf man kan udlede meget om, hvordan kulturen - og London i sig selv - var "i gamle dage" !   Tilsvarende er det sjovt at bemærke sproget, udtryk og stavemåder.

Mere herom i de næste "kapitler": klik på 'Frem' - henh. 'Tilbage' - revolverne:-)
 
Næste side