Forrige side
   


FJERDE KAPITEL

Udgivelser

Ifølge bagsiden af genudgivelsen af Cardby-bøgerne fra midten af 70'erne var Cardby-bøgerne "de mest læste [detektiv- og kriminalromaner] i 40'erne og 50'erne" i Danmark.

Forside fra 'Cardby I - Cardby fra Scotland Yard' fra 1950;     
klik for større billede Faktisk startede udgivelsen allerede sidst i 1936 - på Steen Hasselbalchs Forlag - og på et eksemplar
af Cardby IV - Nerver af Staal fra 1937, jeg nu har, står der på bagsiden, at "Der kommer en ny Cardby-Bog hver Maaned", og det angives, at "Første Bind af de be-rømte Cardby-Bøger [blev] trykt i 16 000 Eksemplarer paa 2 Maaneder", "Andet Bind i Cardby Serien [blev] trykt i 12 000 Eksemplarer paa 20 Dage" og "... tredje Bind [blev] trykt i et  F ø r s t e o p l a g  på 12 000 Eksemplarer."
Jeg har derefter ikke set oplagstal før i eksemplarerne fra 1950, hvor der står, at "Cardby-bøgerne er hermed trykt i 202.000 eksemplarer". I 1955 er tallet vokset til 292.000, mens der i nogle eksemplarer, som jeg senere har fundet (i Islevbro Antikvariat), fra 1957 og 1959 står henh. 342.000 og 380.000 eksemplarer.

Det angives (indirekte) på en dansk side med en forfatterbibliografi for David Hume, at der har været fire udgivelser af Cardby-bøgerne i Danmark:
  • første udgave 1936-46
  • anden udgave 1950-59
  • tredje udgave 1964-70
  • fjerde udgave 1975-76
Udgaven fra starten af 50'erne, jeg læste, hører derfor til den anden udgave. Jeg mener dog, det kan diskuteres, om alle bøgerne udgivet i 50'erne kan betragtes som værende én udgave, idet der fra et tidspunkt i 1957 efter min mening "gik lidt rod i den"!  Men herom lidt senere.

Forside fra Cardby XIV - Mick Cardby i Ilden, 1939 Forside fra Cardby XIV - Mick Cardby i Ilden, 1955 Sikkert er det i hvert fald, at de første 14 titler har essentielt samme forside-design i både første- og anden-udgaven. Ovenfor ses forsiden af Cardby I - Cardby fra Scotland Yard fra 1950, og her til venstre ses forsiderne af Cardby XIV - Mick Cardby i Ilden fra henh. 1939 og 1955. Som det ses, er elementerne i designet ens: en tegning øverst (og med forfat-ter-navn), gul/grøn baggrund nederst med serie-navn og
-nummer, titel og forlagsnavn samt et billede af en engelsk 'bobby'. Eneste reelle forskel på

 
Næste side